CF ROOT J500N0 5.1.1 oK

CF ROOT J500Y 6.0.1 oK

CF ROOT J5108 6.0.1 oK

CF ROOT J510F 6.0.1 oK

CF ROOT J510FN 6.0.1 oK

CF ROOT J510GN 6.0.1 oK

پاورپوینت  اینترنت ماهواره ای

CF ROOT J510H 6.0.1 oK

پاورپوینت information security management system

پاورپوینت مهندسی فناوری اطلاعات

پاورپوینت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات  ايران

CF ROOT J510K 6.0.1 oK

پاورپوینت IT,ICT و تفاوت آنها چیست ؟

پاورپوینت شبكهNGN 

پاورپوینت نقش فناوری اُ. سی. آر. در کتابخانه های دیجیتالی

پاورپوینت مروري بر مدلهاي کنترل دسترسي مشبک، مبنا

پاورپوینت مدلسازي موارد كاربري

CF ROOT J510L 6.0.1 oK

پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات

پاورپوینت نمودار جزء

CF ROOT J510MN 6.0.1 oK

پاورپوینت استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري

پاورپوینت مزایا و مشکلات استفاده از تکنیک  OFDM درسیستم رادیو هوشمند (COGNITIVE RADIO)

پاورپوینت مدل كنترل ویژگی ها و مشخصات ماهواره امید

پاورپوینت معرفي اصول شي گرائي براي مقابله با پيچيدگي نرم‌افزار

CF ROOT J510S 6.0.1 oK

CF ROOT J510UN 6.0.1 oK

پاورپوینت رسانه های دیجیتال  و سلامت

CF ROOT J530F 7.0 oK

پاورپوینت روشهاي تبليغ محصول